opensvit
Internet провайдер Опенсвіт Інтернет провайдер Опенсвіт

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Абонент несе відповідальність за будь-які дії, вчинені ним в мережі зі свого комп’ютера, а також дії пов’язані з використанням ідентифікаційних даних користувачів Мережі (логіну та паролю). Абонент зобов’язаний дотримуватися правил роботи в локальній мережі та правил роботи в мережі Інтернет. Також абонент зобов’язаний виконувати всі закони України, що стосуються роботи з комп’ютерними системами та даними.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Турбуючись про своїх абонентів і надаючи якісні послуги доступу до мережі Інтернет, компанія «Опенсвіт» цінує свою репутацію і вводить Правила, обов’язкові для Абонента при використанні послуг Інтернет та послуг локальної мережі (далі «Мережа»).

Мережа Інтернет представляє собою об’єднання комп’ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать різним людям та організаціям.

Основне положення цих норм таке: правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет (від поштової скриньки до каналів зв’язку) визначається власниками цих ресурсів і тільки ними. Правила використання цих ресурсів, або зсилки на них, що публікуються власниками або адміністраторами, обов’язкові до виконання будь-ким, хто користується даними ресурсами.

В відповідності з цими положеннями, будь-які дії Абонента, що викликають обґрунтовані скарги адміністрації інших мереж, інформаційних і технічних ресурсів і призвели до порушення правил використання цих ресурсів ­— недопустимі і є порушенням даних Правил, а в деяких випадках і законів України.

2. ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

При користуванні Послугами, Абонент бере на себе обов’язки:

2.1. Не відправляти по Мережі інформацію, яка суперечить Українському законодавству.

2.1.1. Не використовувати Мережу для розповсюдження матеріалів, що принижують людську гідність, пропагують насилля або екстремізм, розпалюють релігійну, расову, чи національну ворожнечу, переслідують хуліганські чи шахрайські цілі;

2.1.2. Не посилати, не публікувати, не передавати, не відтворювати та не розповсюджувати будь-яким способом матеріали, що частково або повністю захищені авторським або іншими суміжними правами без дозволу власника.

2.2. Не використовувати Мережу для розповсюдження незапрошеної та непотрібної одержувачу, інформації (спаму). Недопустимими є наступні дії:

2.2.1. Масова розсилка електронних листів (mass mailing). Під масовою розсилкою розуміють як розсилку багатьом одержувачам, так і розсилку одному одержувачу повідомлень, які не узгоджені з ними тим чи іншим способом. Під електронними листами розуміють повідомлення електронної пошти, ICQ та інших схожих засобів особистого обміну інформацією;

2.2.2. Неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі чи образливі висловлювання чи пропозиції;

2.2.3. Розміщувати в форумах, чатах повідомлення, які не відповідають тематиці даної конференції. Тут і далі під конференцією розуміють форуми, чати та інші схожі засоби обміну інформацією;

2.2.4. Розміщувати в будь-яких конференціях повідомлень рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами даної конференції, або їх розміщення було узгоджено з власниками або адміністраторами такої конференції попередньо.

2.3. Не здійснювати спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, не проводити і не брати участі в мережних атаках або мережному взломі, за виключенням випадків, коли атака на мережний ресурс проводиться з явного дозволу власника чи адміністратора даного ресурсу. В тому числі не здійснювати:

2.3.1. Дії з метою зміни налаштувань обладнання або програмного забезпечення Провайдера або інші дії, які можуть бути причиною збоїв в їх роботі;

2.3.2. Дії, направлені на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп’ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать абоненту;

2.3.3. Дії, направлені на одержання несанкціонованого доступу, в тому числі привілейованого, до ресурсів мережі (комп’ютерів, іншого обладнання або інформаційних ресурсів), наступне використання такого доступу, а також знищення чи модифікація програмного забезпечення чи даних, що не належать користувачу, без дозволу власника ресурсів чи обладнання. Під несанкціонованим доступом розуміють будь-який доступ методом, що відрізняється від наданого власником ресурсу, або без його згоди;

2.3.4. Передачу комп’ютерам або обладнанню мережі беззмістовної або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп’ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в об’ємах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язності мереж і доступності окремих її елементів.

2.4. Не допускати фальсифікацію облікової інформації, зокрема:

2.4.1. Використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів, логінів, паролів) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили Вас на таке використання. В той же час, користувач повинен приймати заходи по недопущенню використання ресурсів мережі від його імені, тобто забезпечити конфіденційність паролів та інших кодів авторизованого доступу;

2.4.2. Фальсифікацію своєї ІР-адреси, а також адрес, що використовуються в інших мережних протоколах, при передачі даних в мережу;

2.4.3. Використовувати неіснуючі зворотні адреси при надсиланні електронної пошти або інших повідомлень, за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу Мережі в явній формі допускає анонімність;

2.4.4. Неавторизоване власником, перехоплення, моніторинг, зміна або перенаправлення даних і трафіку, створення завад для нормального функціонування служб, мереж, каналів і систем, спроби перезавантаження мереж та обладнання, і броадкаст атаки. Зміна, модифікація адресної частини і вмісту пакетів даних в мережі, в тому числі повідомлень електронної пошти, створення шлюзів в інші мережі передачі даних, створення надлишкового навантаження в сегментах мережі, в т.ч. шляхом організації інформаційних сервісів на комп’ютерах абонентів без згоди з Провайдером, а також будь-які інші види неавторизованого доступу або використання ресурсів з використанням послуг Провайдера.

2.5. Прийняти належні заходи по такому налаштуванню своїх ресурсів, яке б не допускало недобросовісне їх використання третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання.

3. ПРАВА ПРОВАЙДЕРА

3.1. Провайдер має право розкрити будь-які відомості, якщо це необхідно у відповідності з законом, вимогами уповноважених правоохоронних чи державних органів, або для нормального функціонування, або захисту своїх інтересів або користувачів. Провайдер залишає за собою право відмовити в пересилці або видаляти будь-яку інформацію або матеріали, повністю або частково, якщо вони, з точки зору Провайдера, є недопустимими або порушують дані Правила.

3.2. Провайдер не несе відповідальність за конфіденційність та цілісність інформації, яку надсилає чи приймає Абонент через Мережу та неавторизований доступ до інформації Абонента.

Незнання даних правил не звільняє абонента від відповідальності за їх порушення!

Visa MasterCard Pay

Соціальні мережі

Контакти

телефон компанії опенсвіт
Адреса: пр. Незалежності, 114А, оф. 218.
тел.: (0372) 55-83-41
моб. тел.: (066) 214-86-48
бухгалтерія: (0372) 50-93-40
Служба підтримки: support@opensvit.ua
E-mail: info@fenix-vt.net
Як нас знайти.
© 2003-2023 «Фенікс ВТ». Усі права захищено.
Розробка сайту - студія Exipilis